Jesteś tutaj: Start / Historia Katedry Badań Opercyjnych

Historia Katedry Badań Operacyjnych
Spis treści
Historia Katedry Badań Operacyjnych
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

W chwili powołania Wydziału Zarządzania i Informatyki Katedra Badań Operacyjnych nosiła nazwę Zakładu Programowania Matematycznego. Zakład został utworzony 1 czerwca 1969 r. w ramach powołanego wtedy Instytutu Metod Rachunku Ekonomicznego; liczył wtedy 11 osób. Tworzyło go 10 asystentów (m.in.: mgr Ryszard Jasiński, mgr inż. Ewa Konarzewska, mgr Stanisław Krawczyk, mgr inż. Urszula Królik) oraz jeden samodzielny pracownik naukowy, zarazem kierownik zakładu, doc. dr Władysław Bukietyński, późniejszy organizator i pierwszy dziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki. W 1988 r. w ramach tworzonej struktury katedralno-instytutowej uczelni, zakład przekształcił się w Katedrę Badań Operacyjnych. Kierownikiem jej został prof. dr hab. Władysław Bukietyński, który pełnił tę funkcję do chwili swojej śmierci w dniu 30 października 1996 r. Od tego czasu funkcję kierownika katedry pełnił prof. dr hab. Juliusz Siedlecki. Po odejściu prof. dr. hab. Juliusza Siedleckiego w roku 2014 na emeryturę, funkcję kierownika katedry objął dr hab. Marek Nowiński, prof. UE.

Od czasu powstania zakład, a następnie katedra miały bardzo wyraźnie określony obszar poszukiwań naukowych. Były to teoria i zastosowanie programowania matematycznego, a następnie szeroko rozumianych badań operacyjnych. Ważnym obszarem działalności zespołu naukowego katedry były prace badawcze prowadzone na zlecenie podmiotów gospodarczych. Wykonano ponad 20 takich opracowań, m.in. dla przemysłu mięsnego, drzewnego, miedziowego, elektromechanicznego. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zespół katedry zrealizował dwa wieloletnie projekty z systemu projektów centralnych, których istotnym elementem było zastosowanie technologii informatycznych do wspomagania procesów podejmowania decyzji. Były to następujące projekty: CPBP 10.9.VI.6(1986-1991): "Optymalizacja komputerowa i jej wykorzystanie do zarządzania w warunkach reformy gospodarczej" (kierownik tematu: prof. dr hab. Władysław Bukietyński) oraz CPBP 10.7/15 (1987-1991): "Zaprojektowanie, oprogramowanie i uruchomienie podsystemu optymalizacji operatywnych planów produkcji wyrobów mięsnych" (kierownik tematu: dr Ewa Konarzewska-Gubała).